INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Pokud nejste spokojeni se svou současnou životní situací a chcete ji změnit, je individuální terapie dobrým řešením.

V individuální terapii získáte podporu a bezpečný prostor pro lepší porozumění sobě, svým vztahům a svému okolí. 

Terapie vám napomůže k rozlišení a uskutečnění potřebných vnitřních i vnějších změn, či dosažení smířlivějšího přijetí těch skutečností, které se změnit nedají a k lidské existenci patří.

Pomůžu Vám nalézt takové způsoby péče o sebe, vztahování se k sobě a ke svému okolí, které Vám přinesou větší životní spokojenost a podpoří Vaši vlastní přirozenou schopnost sebeuzdravení.

Nabízím lidský, respektující a individuální přístup. Jsem připraven Vám naslouchat a provázet Vás všemi, pro Vás důležitými tématy.

Terapeut: Jiří Yakeen Helus
Objednat se můžete přímo na telefonním čísle: +420 608 407 802

Přečtěte si, jak může vypadat naše první setkání


Některé z obtíží, při kterých je individuální terapie účinná:

  • osobnostní problémy, nejistota, nízké sebevědomí
  • problémy ve vztazích
  • problémy s komunikací
  • ztráta orientace ve vlastních pocitech
  • podrážděnost, agrese, nespavost
  • deprese, stavy úzkosti či paniky
  • psychosomatické obtíže
  • různé druhy závislostí, poruchy příjmu potravy
  • náročné životní situace spojené např. se ztrátou, nemocí atd.

Ceník individuální terapie

Délka individuálního sezení je 60 minut  

900,- Kč

Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma. 

Pro objednání