INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

  • Pokud nejste spokojeni se svou současnou životní situací a chcete ji změnit, je individuální terapie dobrým řešením.

V individuální terapii získáte podporu a bezpečný prostor pro lepší porozumění sobě, svým vztahům a svému okolí. Terapie vám napomůže k rozlišení a uskutečnění potřebných vnitřních i vnějších změn, či dosažení smířlivějšího přijetí těch skutečností, které se změnit nedají a k lidské existenci patří.

Pomůžeme Vám nalézat takové způsoby péče o sebe, vztahování se k sobě a ke svému okolí, které by Vám přinesly větší životní spokojenost a podpořily Vaši vlastní přirozenou schopnost sebeúzdravy.

Nabízím lidský, respektující a individuální přístup. Jsem připraven Vám naslouchat a provázet Vás všemi, pro Vás důležitými, tématy.

Terapeut: JIŘÍ Yakeen HELUS 
Objednat se můžete přímo na telefonním čísle: +420 608 407 802 (Jiří Yakeen Helus)

Přečtěte si, jak může vypadat naše první setkání

Některé z obtíží, při kterých je individuální terapie účinná:

  • osobnostní problémy, nejistota, nízké sebevědomí
  • problémy ve vztazích
  • problémy s komunikací
  • ztráta orientace ve vlastních pocitech
  • podrážděnost, agrese, nespavost
  • deprese, stavy úzkosti či paniky
  • psychosomatické obtíže
  • různé druhy závislostí, poruchy příjmu potravy
  • náročné životní situace spojené např. se ztrátou, nemocí atd.

Ceník

Délka individuálního sezení je 60 minut  

900 Kč

Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. 

Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma. 

TERAPIE nejen PRO RODINU
TERAPIE nejen PRO RODINU

Pro objednání