Individuální schůzka

Co můžete čekat při první individuální schůzce

Nejdříve se emailem nebo, ještě lépe, telefonicky domluvíme, kdy se sejdeme.

Na první schůzce bude pro Vás dostatek prostoru, abychom zjistili, proč se zde setkáváme a také budeme hledat cíle terapie. Tedy jak se naše společná práce projeví ve Vašem životě.

To, že pojmenujeme nejen co vás trápí, ale i to jak bude vypadat Váš život až naleznete cestu z trápení ven, je často již samo o sobě součást léčení.

Při první schůzce také zjistíme, jestli spolu budeme chtít pracovat. Tedy, z mé strany, jestli já Vás mohu doprovázet tam, kam chcete jít, a z Vaší strany jestli se Vám já jako doprovod zamlouvám. Také se dohodneme na frekvenci setkávání.

Je samozřejmé, že na začátku nemusí být snadné mluvit o svých osobních věcech. Uvádím pro to pár důvodů, proč to bývá často při terapii jednodušší:

 • Neznám nikoho z Vašeho osobního života.
 • Nemám žádné předsudky ani Vůči vám ani vůči lidem z Vašeho okolí.
 • Neznáme se z každodenního života a budeme se potkávat jen při terapii.
 • Během našeho setkání se budu věnovat plně jen vám. Vytvoříme tak prostor, kde můžete hovořit i o věcech, které se vám jinde mohou zdát nevhodné či nedůležité.

Jsem terapeut a dodržuji terapeutický kodex, jehož důležitou součástí je dodržování mlčenlivosti. Vše co bude vyřčeno, zůstane mezi námi. Pokud budete chtít, může být plně zachována vaše anonymita.

Na konci první schůzky si můžeme rovnou dohodnout další sezení nebo si můžete vzít čas na rozmyšlenou a pak mne znovu kontaktovat.

Některé z obtíží, při kterých je účinná individuální terapie:

 • Problémy ve vztazích, které chcete nebo musíte řešit sám/sama;
 • deprese, stavy úzkosti či paniky;
 • nejistota, nerozhodnost, problémy s komunikací;
 • ztráta orientace ve vlastních pocitech;
 • podrážděnost, agrese, nespavost;
 • různé druhy závislostí, ale i různé tělesné nemoci, které se často vracejí či odolávají léčbě;
 • krizové situace, které přinesl život...