RODINNÁ TERAPIE

Jestliže se ve Vaší rodině objevily a zůstávají problémy, které dále komplikují Vaše soužití, bývá rodinná psychoterapie často dobrým a účinným způsobem, jak tyto obtíže zdárně překonat.

Při rodinné terapii pracujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru.

V průběhu rodinné terapie se snažíme posílit a podpořit to, co je pro Vaši rodinu přínosné, funkční a dobré. Společně hledáme cestu, jak si můžete lépe porozumět a jak změnit to, co dobrému, láskyplnému a zdravému soužití ve Vaší rodině brání.

Cílem rodinné terapie je podpořit rodinu v tom, aby byla stabilním a vyživujícím prostředím, kde se bude dobře dařit všem jejím členům.

Rodinná terapie Vám pomůže objevit a začlenit do každodenního života takové způsoby komunikace a pravidla vzájemného soužití, které budou lépe vyhovovat současným individuálním potřebám jednotlivých členů Vaší rodiny. 

V laskavém a bezpečném prostředí Vám pomůžeme navzájem mluvit o problematických tématech tak, abyste se opravdu slyšeli a abyste rozuměli tomu, co si chcete nebo potřebujete vzájemně sdělit.

Při rodinné terapii budeme my, terapeuti, vždy stranit rodině jako celku.

Vnímáme každou rodinu jako originální, neopakovatelnou funkční jednotku a jsme připraveni Vás respektovat včetně Vašeho způsobu života a Vašich životních postojů.

Konzultace se zúčastňuje celá rodina nebo alespoň ta část, která má zájem na řešení problému.

Vašimi průvodci budou: Jiří Yakeen Helus a Hana Křístková

Co můžete čekat při první schůzce? Jak probíhá rodinná terapie? Čtěte ZDE


NĚKTERÉ Z PROBLÉMŮ,
PŘI KTERÝCH JE RODINNÁ TERAPIE ÚČINNÁ

  • Rodina, nebo její člen se ocitli v krizi a situaci se jim nedaří vyřešit svépomocí.
  • Komunikace v rodině selhává a/nebo dochází k častým hádkám.
  • Vývojové problémy a problémy v chování dětí včetně různých psychických projevů jako jsou například: nezvladatelnost, hyperaktivita, úzkosti, deprese, anorexie, bulimie, sebepoškozování, agrese...
  • Závislosti různých typů či zařazování se do nebezpečných sociálních skupin u dospívajících.
  • Rodina prochází závažnou životní situací: došlo k tragédii, někdo vážně onemocněl...
  • Opakující se nemoci či nemoci chronické, které odolávají somatické léčbě: chronické bolesti hlavy, břicha, kožní problémy, ekzémy, nespavost, bušení srdce, píchání na hrudi, astma, zažívací obtíže, poruchy příjmu potravy a jiné problémy, které se často vracejí...
  • Rozvedení rodiče potřebují v bezpečném prostředí podpořit ve společném rodičovství.

Ceník rodinné terapie

Délka sezení je 75 minut 

Při rodinné terapii pracujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru.

1600,- Kč

Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma. 

Terapie pro rodinu
Terapie pro rodinu

Pro objednání