PÁROVÁ TERAPIE

Pokud jste ve Vašem vztahu narazili na problémy, na které nestačí Vaše obvyklé způsoby řešení, je párová terapie často nejefektivnější způsob, jak se s takovou situací vypořádat.

Pro vyváženost mužského a ženského pohledu na svět a proto, že se nám tento způsob osvědčil jako nejefektivnější, párovou terapii poskytujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru.

Párová terapie poskytuje bezpečný prostor, ve kterém spolu mohou partneři snáze mluvit, vyjadřovat své potřeby, pocity a přání.

Při párové terapii není nikdo obviňován ani souzen, ale společně hledáme porozumění tomu, co se děje, objevujeme cestu k vyhovující a funkční podobě Vašeho vzájemného soužití.

Párová terapie je zaměřena na důstojné a dospělé řešení krize. Výsledkem bývá posílení a obnova partnerského vztahu, někdy to ale může být i jeho citlivé a zralé ukončení. Jsou-li, v takovém případě, součástí vztahu děti, můžeme v rámci párové terapie pracovat i na důsledném oddělení partnerského vztahu od vztahu rodičovského tak, abyste i po ukončení partnerského soužití zůstali dobře spolupracujícími a fungujícími rodiči.

Důležitou podmínkou úspěšné párové terapie je Vaše ochota k potřebné změně.

Párová terapie je určena pro všechny páry, bez ohledu na to, jak dlouho spolu žijí, jestli jsou oddáni či jakého jsou pohlaví nebo vyznání.

Vašimi průvodci budou: Jiří Yakeen Helus a Hana Křístková

Co můžete čekat při první schůzce? Jak probíhá párová terapie? Čtěte ZDE.


NĚKTERÉ Z PROBLÉMŮ, PŘI KTERÝCH JE
PÁROVÁ TERAPIE ÚČINNÁ

  • Problémy v komunikaci, potřeba konzultovat citlivá témata.
  • Řešení vztahové krize - nevěra, odcizení, ztráta důvěry, žárlivost...
  • Fyzické či psychické násilí či omezování osobních svobod.
  • Hledání nového smyslu pro společný život v nové životní etapě.
  • Podpora při společném zvládnutí čekané nebo nečekané těžké životní události.
  • Snaha o dospělý rozchod s co nejmenšími negativními následky pro Vás a Vaše děti.
  • Potřeba po rozchodu pracovat na společném dobrém rodičovství.

Pro objednání

Ceník párové terapie

Délka sezení je 75 minut

Párovou terapii poskytujeme jako terapeuti ve dvojici - v terapeutickém páru 

1600,- Kč

Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma.