První párová terapie

Co můžete čekat při první schůzce párové terapie:

Setkání je možné domlouvat emailem nebo telefonicky. Pokud nás budete kontaktovat mailem, uveďte, prosím, rovnou své časové možnosti. Při domlouvání konzultace Vám nabídneme co nejbližší volný termín, který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám (párovou terapii vykonáváme i my v terapeutickém páru).

Při prvním setkání se nejprve budeme věnovat vzájemnému představení, seznámení a vyjasnění možností, podmínek a pravidel terapie. První setkání tak slouží především k tomu, aby si každý z partnerů mohl sám za sebe ujasnit a formulovat, co ho do terapie přivádí, co od párové terapie očekává a na čem chce v terapii pracovat. 

Pokud se Vaše představy a očekávání protnou s tím, co Vám dokážeme nabídnout, a budeme-li Vám vyhovovat i po profesní a lidské stránce, domluvíme si další postup. Na konci první schůzky si můžeme rovnou dohodnout další sezení nebo si můžete vzít čas na rozmyšlenou a pak nás znovu kontaktovat.

Máme zkušenost, že někteří z Vás přicházejí do terapie pod tlakem náročné životní krize nebo na přání partnera a proto uděláme maximum, abychom Vám v terapeutickém prostoru ulevili od počáteční nejistoty a nesnází mluvit o svých osobních záležitostech.

Níže uvádíme několik skutečností, k rozptýlení Vašich možných počátečních obav:

 • v terapii vás nikdo nebude nutit mluvit o věcech, o kterých mluvit nechcete
 • na komunikaci nebudete sami, jsme připraveni Vás v komunikaci podpořit, ale i naopak vhodně zasáhnout a nenechat vyhrotit případné konfliktní nebo emočně náročné situace
 • snažíme se o to, aby každý z partnerů měl zachovaný potřebný čas pro to, aby se mohl vyjádřit a reagovat na vyjádření partnera
 • dodržujeme terapeutický kodex, jehož důležitou součástí je i dodržování mlčenlivosti, budete-li o to mít zájem, může být plně zachována i Vaše anonymita

Rodinnou a párovou terapii provádíme v terapeutickém páru, trvá 75 minut a cena je 1600,- Kč
Objednané sezení terapie je možno zrušit bez poplatku do 48 hodin před začátkem sezení. Poté je účtován storno poplatek v plné výši ceny sezení. Včasná změna termínu je samozřejmě možná a je zdarma.

Některé z problémů, při kterých je účinná párová terapie:

 • Problémy v komunikaci, potřeba konzultovat citlivá témata.
 • Řešení vztahové krize - nevěra, odcizení, ztráta důvěry, žárlivost...
 • Fyzické či psychické násilí či omezování osobních svobod.
 • Hledání nového smyslu pro společný život v nové životní etapě.
 • Podpora při společném zvládnutí čekané nebo nečekané těžké životní události.
 • Snaha o dospělý rozchod s co nejmenšími negativními následky pro Vás a Vaše děti.
 • Potřeba po rozchodu pracovat na společném dobrém rodičovství.