První schůzka

Co můžete čekat při první schůzce rodinné terapie:

Setkání je možné domlouvat emailem nebo telefonicky. Pokud nás budete kontaktovat mailem, uveďte, prosím, rovnou své časové možnosti. Při domlouvání konzultace Vám nabídneme co nejbližší volný termín, který bude vyhovovat všem zúčastněným stranám.

Předem se domluvíme na tom, kdo z Vaší rodiny bude na prvním setkání přítomen. Někdy dáváme přednost úvodnímu setkání pouze s rodiči, abychom se společně mohli předem domluvit, jak a jakým způsobem budeme v průběhu další terapie pracovat a mluvit i při setkáních, kde budou přítomny děti.

Při prvním setkání se nejprve budeme věnovat vzájemnému představení, seznámení a vyjasnění možností, podmínek a pravidel terapie. První setkání tak slouží především k tomu, aby si každý z členů rodiny mohl sám za sebe ujasnit a formulovat, co jeho samého trápí, jakou pomoc očekává od rodinné terapie nebo od svých blízkých a na jakých změnách nebo tématech by chtěl v rámci terapie pracovat. 

Budeme hledat a vyjasňovat společné cíle naší práce. Pokud se Vaše představy a očekávání protnou s tím, co Vám dokážeme nabídnout, a budeme-li Vám vyhovovat i po profesní a lidské stránce, domluvíme si další postup. Na konci první schůzky si můžeme rovnou dohodnout další sezení nebo si můžete vzít čas na rozmyšlenou a pak nás znovu kontaktovat.

Od počátku uděláme vše pro to, abychom Vám v terapeutickém prostoru ulevili od prvotní nejistoty a nesnází mluvit o svých osobních záležitostech. Při práci s malými dětmi používáme i různé neverbální techniky. Pracovna je vybavena koutkem s hračkami.

Níže uvádíme několik skutečností, k rozptýlení Vašich možných počátečních obav:

  • v terapii vás nikdo nebude nutit mluvit o věcech, o kterých mluvit nechcete
  • na komunikaci nebudete sami, jsme připraveni Vás v komunikaci podpořit, ale i naopak vhodně zasáhnout a nenechat vyhrotit případné konfliktní nebo emočně náročné situace
  • snažíme se o to, aby každý z účastníků měl zachovaný potřebný čas pro to, aby se mohl vyjádřit a reagovat na vyjádření ostatních
  • dodržujeme terapeutický kodex, jehož důležitou součástí je i dodržování mlčenlivosti, budete-li o to mít zájem, může být plně zachována i Vaše anonymita
© 2024 TERAPIE PRO vztahy a RODINU, Praha 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!